História firmy

Firmu založil môj otec ešte v roku 1992.

Robil svoju prácu vždy veľmi vážne a poctivo. Na začiatku podnikania narazil na ľudí, ktorí sa ho snažili využiť a zneužiť, ale nedal sa, bojoval a pokračoval ďalej. Vždy pracoval čestne, poctivo a s dobrým srdcom.

Niekoľko rokov pracoval v Rakúsku, odkiaľ si priniesol veľa noviniek ohľadom materiálov, techník, náradia a skúseností, ktoré potom aplikoval tu v Piešťanoch.

Vďaka tomu všetkému si za 25 rokov fungovania firmy vybudoval v Piešťanoch a v okolí veľmi dobré „meno“ a z jeho firmy vyšlo niekoľko výborných maliarov.

Okrem všetkých bežných maliarskych a natieračských prác, sa firma začala venovať aj dekoratívnym technikám od renomovaných Talianskych firiem ako San Marco a Arthe. Školenie otec absolvoval priamo u výrobcu v Benátkach. Drobné stavebné úpravy ako priečky z pórobetónu a sadrokartónu, dlažby, obklady a plávajúce podlahy sa stali tiež samozrejmosťou našej firmy.

Momentálne sa snažíme firmu inovovať. Stali sme sa členmi Cechu maliarov Slovenska, vďaka čomu absolvujeme rôzne školenia, workshopy, stretávame sa priamo s výrobcami farieb, získavame nové cenné informácie ohľadom používaných aj nových materiálov, pravidelne stretávame maliarov z celého Slovenska, vymieňame si skúsenosti a pomáhame pri zákazkách.

Kúpili sme nové zariadenia, zaškoľujeme pracovníkov a neustále hľadáme nových kvalitných pracovníkov, aby sme čo najlepšie a najrýchlejšie reagovali na požiadavky zákazníkov.